مسجد جامع خرمشهر

تالاب ناصری
اسفند ۸, ۱۳۹۷
سازه های آبی شوشتر
سازه های آبی شوشتر
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷
مسجد جامع خرمشهر

مسجد جامع خرمشهر

مسجد جامع خرمشهر ۱۲۰ سال قدمت دارد . در روزهای جنگ این مسجد قرارگاه نیروهای مقاومتی مردمی بود و بسیاری از نیروها را پشتیبانی می کرد.

در روزهایی که شهر خرمشهر توسط ارتش بعث مورد حمله قرار گرفت این مسجد نقش پایگاه مقاومت و دفاع را بازی کرد. این در حالی است که مسجد خرمشهر در طی جنگ آسیب های فراوانی دید و دو گلدسته آن به طور کامل از بین رفت و گنبد آن نیز تخریب شد.

تاریخچه و معماری مسجد جامع خرمشهر

مسجد جامع تاریخی ۱۲۰ ساله دارد اما اطلاعات دقیقی از موسس آن وجود ندارد. مسجد جامع خرمشهر بنایی آجری است که با کاشی های خشتی آیات و کاشی های معرق تزئین شده است.

مسجد جامع دارای دو گلدسته به ارتفاع ۲۸ متر و دو گنبد که یکی بزرگ و دیگری کوچک است. پس از پایان جنگ اعتباراتی جهت بازسازی نماد مقاومت شهر خرمشهر اعطا شد تا دوباره زیبایی خود را به دست آورد.

مسجد جامع خرمشهر