خانه مستوفی شوشتر

سازه های آبی شوشتر
سازه های آبی شوشتر
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷
خانه مستوفی شوشتر

خانه مستوفی ؛ مجموعه تاریخی بی نظیر

خانه مستوفی از خانه های قدیمی شوشتر است که مربوط به دوره قاجاریه است و به نظر می رسد متعلق به فردی به نام علی مستوفی بوده است. مستوفی خود یکی از تجار مشهور شهر شوشتر بوده است که این عمارت را برای خود بنا کرده است.

این مجموعه تاریخی شامل بخش های زیادی از جمله عمارت، پل، حمام و … است که امروزه تغییر کاربری داده است.

خانه مستوفی از سال ۱۳۷۴ به عنوان اداره میراث فرهنگی شهرستان شوشتر فعالیت می کند. علاوه بر این از خانه مستوفی به عنوان رستوران، موزه، عکاسخانه و … نیز استفاده می شود.

از جذابیت های مربوط به این خانه آن است که منظره ای بسیار دیدنی به رود شطیط دارد که الزام دیدن کردن از این خانه زیبا را دوچندان می کند.

معمار اصلی این بنا محمد تقی معمار بوده است که این خانه را بر اساس معماری مرسوم اواخر دوره قاجار یعنی مظفرالدین شاه بنا کرده است.

در این بنا از تزئینات بسیاری همچون  خوون چینی، کاربندی آجری و ریگ فرش استفاده شده است. در بسیاری از بخش های این خانه می توان گچبری های زیبایی را مشاهده کرد.

با جاذبه های دیگر خوزستان آشنا شوید

یک جاذبه دیگر از شهر شوشتر

خانه مستوفی شوشتر
خانه مستوفی شوشتر
خانه مستوفی شوشتر
خانه مستوفی شوشتر